• Au Parc Saigon
  • Au Parc Saigon
  • Au Parc Saigon
  • Au Parc Saigon
  • Au Parc Saigon

Địa điểm: 23 Hàn Thuyên Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 05.12.2017

Au Parc SaigonAu Parc Saigon
  • Chia sẻ:

  • Sưu tầm:

 

Located between the historic Reunification Palace and Notre Dame Cathedral, Au Parc serves a mix of Mediterranean & Middle Eastern flavours. 

Au Parc Saigon

Au Parc Saigon

Au Parc Saigon

Au Parc Saigon

Au Parc Saigon

Au Parc Saigon

Au Parc Saigon

Chia sẻ:

Đăng nhập hệ thống để đưa ý kiến và đánh giá của bạn