• Au Parc Saigon - Góc nhỏ bình yên
  • Au Parc Saigon - Góc nhỏ bình yên
  • Au Parc Saigon - Góc nhỏ bình yên
  • Au Parc Saigon - Góc nhỏ bình yên
  • Au Parc Saigon - Góc nhỏ bình yên

Địa điểm: 23 Hàn Thuyên Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 10.02.2018

Au Parc Saigon - Góc nhỏ bình yênAu Parc Saigon - Góc nhỏ bình yên
  • Chia sẻ:

  • Sưu tầm:

 

Located between the historic Reunification Palace and Notre Dame Cathedral, Au Parc serves a mix of Mediterranean & Middle Eastern flavours. 

Au Parc Saigon - Góc nhỏ bình yên

Au Parc Saigon - Góc nhỏ bình yên

Au Parc Saigon - Góc nhỏ bình yên

Au Parc Saigon - Góc nhỏ bình yên

Au Parc Saigon - Góc nhỏ bình yên

Au Parc Saigon - Góc nhỏ bình yên

Au Parc Saigon - Góc nhỏ bình yên

Chia sẻ:

Đăng nhập hệ thống để đưa ý kiến và đánh giá của bạn