• Chanchamayo Coffee
  • Chanchamayo Coffee
  • Chanchamayo Coffee
  • Chanchamayo Coffee
  • Chanchamayo Coffee

Địa điểm: 6A Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 06.10.2017

Chanchamayo CoffeeChanchamayo Coffee
  • Chia sẻ:

  • Sưu tầm:

Một chiều cuối tuần yên ả, mình ngồi thong thả bên tách trà nóng, mơ về 1 Sài Gòn rất thơ và tình giữa 1 Sài Gòn bộn bề lo toan bên người thương,
Cứ an nhiên thế thôi, rồi mình lại nắm tay nhau qua 1 tuần mới mẻ nhé

Chanchamayo Coffee

Chanchamayo Coffee

Chanchamayo Coffee

Chanchamayo Coffee

Chanchamayo Coffee

Chanchamayo Coffee

Chanchamayo Coffee

Chanchamayo Coffee

Chanchamayo Coffee

Chanchamayo Coffee

Chia sẻ:

Đăng nhập hệ thống để đưa ý kiến và đánh giá của bạn