• Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến
  • Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến
  • Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến
  • Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến
  • Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Ngày đăng: 05.12.2017

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh "ấm nóng" của DJ Phi YếnNoel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh "ấm nóng" của DJ Phi Yến
  • Chia sẻ:

  • Sưu tầm:

1 bộ ảnh rất chi là Ấm Áp Nóng Bỏng cho mùa Noel 2017 này của DJ Jenny Yến

Photo: DK Manip

Make Up : Đỗ Thị Hương Ly

Model: DJ Phi Yến

 

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Noel này đã không còn lạnh nữa nhờ vào bộ ảnh ấm nóng của DJ Phi Yến

Chia sẻ:

Đăng nhập hệ thống để đưa ý kiến và đánh giá của bạn