• Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn
  • Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn
  • Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn
  • Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn
  • Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Ngày đăng: 15.06.2017

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài GònOpihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn
  • Chia sẻ:

  • Sưu tầm:

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders đã diễn ra thành công tại SOHY Sky Lounge & Dining vào ngày 8/6 vừa qua.

Trải qua 13 phần dự thi đầy căng thẳng và cảm xúc, chúng ta đã tìm được 2 nhà vô địch đại diện Việt Nam để thi đấu những vòng cuối cùng của cuộc thi ở Kuala Lumpur vào ngày 18 -22/7 đó là Nguyễn Hữu Phú (Social Club Saigon) và Lê Nguyễn Phúc (My House Bar).

Top 11:

- Mr Le Minh Nam Hai - La Plume Bar & Lounge
- Ms Hai Trieu Truong - Vesper Gourmet Lounge
- Mr Nguyen Ngoc Duy - Skylight Nha Trang
- Ms Truong Huynh Tuyet Van - Stoker Woodfired Grill & Bar
- Mr Vuu Thanh Tan - The Gin House
- Mr Dao Tuan Anh - The Lighthouse
- Mr Dinh Thep - Layla - Eatery & Bar
- Ha Trung Quoc - Blanchy's Tash
- Bien Ngoc Vu - Mad Botanist - The Gin Specialist
- Elia Marchetti - SOHY - Sky Lounge & Dining
- Nguyen Bao Ngoc - Savage 

Thành phần Ban giám khảo bao gồm:

- Mr Joe Milner, Brand Principle & Consultant of Opihr 
- Mr Jim - Owner of Lu Bu Bar
- Mr Tùng Lê - Head Bartender of QUI - Cuisine · Mixology 
- Mr Paolo - Head Bartender of Chill Skybar.

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 - National Finals has successfully organized at Sohy on June 8th 2017.

Congratulations to Mr Nguyen Huu Phu (Social Club Saigon) and Mr Le Nguyen Phuc (My House Bar) for being Vietnam Champions.

Congratulate to Top 11 and thank for your participation:
- Mr Le Minh Nam Hai - La Plume Bar & Lounge
- Ms Hai Trieu Truong - Vesper Gourmet Lounge
- Mr Nguyen Ngoc Duy - Skylight Nha Trang
- Ms Truong Huynh Tuyet Van - Stoker Woodfired Grill & Bar
- Mr Vuu Thanh Tan - The Gin House
- Mr Dao Tuan Anh - The Lighthouse
- Mr Dinh Thep - Layla - Eatery & Bar
- Ha Trung Quoc - Blanchy's Tash
- Bien Ngoc Vu - Mad Botanist - The Gin Specialist
- Elia Marchetti - SOHY - Sky Lounge & Dining
- Nguyen Bao Ngoc - Savage 

Special thanks to our Judges. We do appreciate you for spending your time and devoted comments: 
 - Mr Joe Milner, Brand Principle & Consultant of Opihr 
- Mr Jim - Owner of Lu Bu Bar
- Mr Tùng Lê - Head Bartender of QUI - Cuisine · Mixology 
- Mr Paolo - Head Bartender of Chill Skybar.

Let's congratulate again to Mr Huu Phu and Mr Nguyen Phuc ! We are excited to see you guys in Kuala Lumpur for the Regional Finals on July 18th - 22nd.

Một số hình ảnh từ Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 - National Finals:

 

 

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Opihr World Adventure Cocktail Competition 2017 – Cuộc thi đấu đỉnh cao giữa các bartenders tại Sài Gòn

Chia sẻ:

Đăng nhập hệ thống để đưa ý kiến và đánh giá của bạn