• SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo
  • SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo
  • SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo
  • SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo
  • SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

Ngày đăng: 21.09.2017

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theoSHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo
  • Chia sẻ:

  • Sưu tầm:

Dù là mới vừa ra đời trong tháng 9, nhưng có vẻ như SHI COFFEE LOUNGE rất hút khách đặc biệt là các cô gái xinh đẹp đến đây thưởng thức ss, Cocktails, v.v... Chưa kể quán còn có các COMBO giá giật mình như:

Combo : 1 ss + 1 chai vang đỏ / trắng (750k) + 1 dĩa trái cây : 995.000đ
Combo: 1 ss + 1 bình Cocktail (1L) + 1 dĩa trái cây : 595.000đ
Combo : 1 ss + 6 chai bia Budweiser + 1 dĩa trái cây : 595.000đ
Combo : 6 chai bia Budweiser : 210.000đ

 

Bạn có thể tìm hiểu thêm trên Facebook Page của SHI COFFEE LOUNGE

Địa chỉ 182 Nguyễn Cư Trinh, Q.1

Hotline đặt bàn: 0898 4641 82

 

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

SHI Coffee Lounge nơi của Sexy Girls tập trung trước khi đi các tăng tiếp theo

Chia sẻ:

Đăng nhập hệ thống để đưa ý kiến và đánh giá của bạn