• Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie
  • Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie
  • Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie
  • Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie
  • Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie

Ngày đăng: 05.12.2017

Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng SalieVẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie
  • Chia sẻ:

  • Sưu tầm:

Stylist Bí Bo Lưu Tường
Makeup artist Vin Nguyễn
Lighting assistant Nguyễn Hiếu
Costume LAMY design
Photographer Tùng Salie

Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie

Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie

Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie

Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie

Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie

Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie

Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie

Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie

Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie

Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie

Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie

Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie

Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie

Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie

Vẻ đẹp ngây thơ của thiên thần Hải Tú dưới góc nhìn Tùng Salie

Chia sẻ:

Đăng nhập hệ thống để đưa ý kiến và đánh giá của bạn